تماس با دبیرخانه

  • آدرس پستی رسمی دبیرخانه : آمل – خیابان شیخ فضل اله نوری – فجر ۴۰ – دانشگاه فرهنگیان – مرکز بیت‌الهدی‌آمل
  • ۰۱۱-۴۴۲۶۲۲۶
  • ۰۹۱۱۳۰۰۱۶۲۲
  • ۰۱۱-۴۴۲۶۲۲۶
  • tahasetareshomali@gmail.com
  • کدپستی ۴۶۱۷۷-۱۶۵۸۸