کتاب رویای انقلاب سوم (حماسه مردم آمل)

نام کتاب : رویای انقلاب سوم

نویسنده: مهدی خانی متولد ۱۳۳۹

سال انتشار : ۱۳۹۹

مشخصات نشر : تهران ، انتشارات نخبگان ۱۳۹۹

فهرست مطالب:

انقلاب سوم

فصل اول : ماهیت و فلسفه وجودی

فصل دوم : فعالیت در ایران

فصل سوم : زندگی در جنگل

فصل چهارم : حمله به آمل

فصل چنجم : سرنوشت سربداران

 

 

  نظرات